ALIVE

Zábavná biológia s virtuálnou realitou

Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania
hero-img

Cieľové skupiny

Učitelia
rating
Základných a stredných škôl
Študenti
rating
Základných a stredných škôl
Subjekty
rating
Ponúkajúce vzdelávanie v oblasti biológie
image002-2.jpg

30th sept 2022 6:00 PM

Projekt Erasmus + ALIVE bol prezentovaný na podujatí Sharper Night! Európska noc výskumníkov.
SHARPER je názov jedného z talianskych projektov podporených Európskou komisiou na realizáciu Európskej noci výskumníkov v rokoch 2022 a 2023. Cieľom podujatia SHARPER je zapojiť všetkých občanov do objavovania profesie výskumníka a úlohy, ktorú výskumníci zohrávajú pri budovaní budúcnosti spoločnosti prostredníctvom skúmania sveta založeného na faktoch, pozorovaní a schopnosti prispôsobiť a interpretovať čoraz zložitejšie a vyvíjajúce sa sociálne a kultúrne súvislosti.
eu-flag-co-funded-pos-rgb-right-768x219-2.jpg
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.