Zhrnutie projektu

Projekt ALIVE poskytuje riešenie, ktoré spája výhody online (alebo lepšie povedané dištančného) vzdelávania s tradičnou prezenčnou výučbou v triede.

Prostredníctvom virtuálnej reality a 3D sveta umožní učiteľovi dištančné vzdelávanie – vo virtuálnej realite – no zároveň byť v priamom kontakte so svojimi žiakmi, ako keby boli vo vlastnej triede. Významnou výhodou je potenciál digitálnych technológií pre zaujímavú formu prezentácie poznatkov.

Hlavný cieľ

projektu je dvojaký:
undraw-exams-g4ow.svg
Pomôcť žiakom

v lepšom štúdiu a učení biológie s využitím nových vzdelávacích technológií.

undraw-teacher-35j2.svg
Pomôcť učiteľom

vzdelávať žiakov v oboch situáciách - atraktívnou formou na prezenčnom vyučovaní aj v situácii, keď sa nemôžu osobne zúčastniť na vyučovaní.

Vytvorili sme s pomocou 3D virtuálnej reality vzdelávacie prostredie, ktoré má inovatívnu vzdelávaciu infraštruktúru a ponúka pohlcujúce a efektívne vzdelávacie príležitosti, zapája študentov do rôznych vzdelávacích aktivít, vzdelávacích scenárov a ponúka študentom atraktívny, zábavný a efektívny spôsob, ako sa naučiť rôzne náročné témy z oblasti biológie/prírodných vied. Žiaci majú možnosť virtuálne navštíviť živé laboratóriá, ponoriť sa do bunky alebo prejsť cyklom fotosyntézy, vykonávať experimenty, skúmať postupy a javy, skúmať spôsoby, ktoré sa vykonávajú, a tiež ich viesť k ich analýze a vysvetľovaniu prostredníctvom vedeckej metódy.

undraw-augmented-reality-heuy.svg
undraw-virtual-reality-y5ig.svg
Virtuálne vzdelávacie prostredie a živé laboratóriá sú navrhnuté tak, aby podporovali žiakov pri vytváraní vhodných mentálnych modelov príslušných konceptov ich vizualizáciou a umožnením interakcií s javmi a procesmi v reálnom živote. Keď sa žiaci učia nové abstraktné pojmy, je to dosť ťažké bez vhodného prepojenia s konkrétnymi príkladmi. Vzdelávacie prostredie 3D virtuálnej reality a vizualizácia postupov majú za cieľ pomôcť žiakom prepojiť abstraktné pojmy a postupy s konkrétnymi skúsenosťami a príkladmi. Vskutku, jednou z najdôležitejších a najsľubnejších možností 3D virtuálneho prostredia je poskytovanie priestorovej výučby. Učením študentov študovať v 3D virtuálnej realite a používaním vizualizačných techník sa môže zlepšiť ich priestorové poznanie.
eu-flag-co-funded-pos-rgb-right-768x219-2.jpg
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.